COMPLIANCE

Det bliver vigtigere at dokumentere og redegøre for compliance i mange forskellige henseender. Hos VINCENTZ AS ønsker vi at vores kunder skal føle sig trygge, og derfor er det også naturligt at vi konstant arbejder på at levere en høj compliance på vores IT-løsninger, hvor vi løbende investerer i at udarbejde, opdatere og implementere politikker og procesbeskrivelser.

Compliance handler både om, at have styr på data og processer, så vi som leverandør lever op til krav og forordninger fra myndigheder. Endvidere handler compliance i ligeså høj grad om, at vi også efterlever de krav, der er fra de softwareleverandører vi arbejder med i vores løsninger, i forhold til den måde vi licenserer vores kunder på, i vores datacenter.

Med den nye persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018, bliver vigtigheden af at have styr på data skærpet yderligere. Vi har derfor arbejdet ihærdigt, i tiden op til, på at sikre, at vi lever op til kravene, og at det er tydeligt aftalt hvem, der har ansvaret for data i den pågældende situation, kunden eller os.

Vi har udarbejdet standard databehandleraftaler til vores forretnings- og produktområder, som vi stiller til rådighed for vores kunder, i det samarbejde vi skal have sammen, så netop ansvarsfordelingen bliver tydeligt aftalt.

VINCENTZ AS | CVR 35241566 | T. +45 70 220 220 | @. info@vincentz.dk
Live chat
Vi er online alle hverdage
mellem kl. 9 til 15
VINCENTZ AS - MOBILMENU