DK

MOBIL ROAMING

NÅR DIT NETVÆRK IKKE ER I NÆRHEDEN…

Direkte oversat betyder roaming at flakke rundt – og det er præcist, hvad mobiltelefonen gør, hvis dens normale netværk ikke dækker tilstrækkeligt. Er du i udlandet – eller befinder du dig tæt på den tyske eller svenske grænse – kan mobiltelefonen hoppe over på et andet mobilnetværk hvis der er svag mobildækning fra den danske teleudbyders netværk. Det er typisk noget dyrere end at bruge det mobilnetværk, som simkortet gælder til, hvis ikke der indgår forbrug under roaming i dit mobilabonnement.

Du kan på mobiltelefonen slå roaming fra, så du ikke bliver takseret ekstra, hvis du bevæger dig tæt på et andet – og stærkere – netværk. I udlandet er du selvsagt nød til og ringe via t udenlandsk netværk. Her kan du slå dataroaming fra, da det kan blive kostbart at hente data til sin smartphone i udlandet hvis ikke dataforbrug under roaming er inkl. i mobilabonnementet.

FRA 15. JUNI 2017 VIL SIDSTE FASE AF EU’S REGULERING AF MOBIL ROAMING VÆRE GÆLDENDE

Det betyder, at du ikke skal betale mere for at bruge din mobil i andre EU-lande, end du gør i Danmark.

TALE OG SMS UNDER ROAMING I EU

Det antal minutter og det antal SMS’er, du har i din pakke, kan du fremover bruge frit i hele EU. Når pakkens indhold er opbrugt, overgår du som i dag til fast taksering. Taksten er ens i alle EU lande og reguleres af EU.

DATAFORBRUG UNDER ROAMING I EU BLIVER IKKE HELT FRIT

I princippet var det hensigten med EU’s regulering, at man skulle kunne roame frit i EU uden ekstra regninger.

Helt så enkelt bliver det desværre ikke. Priserne på data er nemlig meget forskellige i forskellige lande. I Danmark er de lave, og det betyder, at hvis en kunde hos et dansk teleselskab fx roamer via et Italiensk teleselskab med langt højere datapriser, så sender selskabet regningen til det danske selskab. Dette problem med ulige konkurrence har EU forsøgt at løse ved at indføre en såkaldt fair-use-grænse (grænse for rimeligt forbrug). Grænsen svarer til, at du må roame indtil det dobbelte af prisen på dit abonnement (beregnet inklusive de tillægspakker, du havde på abonnementet i starten af måneden). Den pris, der beregnes ud fra, er fastsat af EU og ligger på ca. 57,50 kr. per Gigabyte.

Prisen vil i øvrigt blive reguleret ned over de næste fem år.

Det betyder, at du fra den 15. juni 2017 kan roame for det dobbelte af din abonnements pris i andre EU-lande. MEN disse beregnes ud fra EU´s fastsatte pris på 57,50 kr. pr. Gigabyte.

SÅDAN BEREGNER DU MOBIL DATA TIL RÅDIGHED INKL. I ABON. VED EU ROAMING

Pris på abon. x 2
57,5

DATA STOP HVIS FAIR-USE-GRÆNSEN OVERSKRIDES

Hvis forbruget overstiger fair-use-grænsen, overgår man til almindelig forbrugstaksering. Flere teleselskaber tilbyder data stop hvis fair-use-grænsen overstiges, dermed minimeres risikoen for, at du som kunde bliver takseret ekstra for databrug.  Vi anbefaler at undersøge dette forhold hos din teleudbyder i forhold til dit aktuelle abonnement og mobilaftale.

Vi har i vores samarbejde bl.a. med teleselskabet Uni-tel som mobiludbyder sikret at vores kunder, såfremt de overstiger fair-use-grænsen i forbindelse med EU dataroaming, automatisk vil modtage en SMS advisering og ved at besvarer den modtagne SMS, at give mulighed for at udvide dataforbruget for 450,- kr. ekstra.

Bemærk, at nogle operatører i EU har lidt forsinkelse på rapportering om dataforbruget. Derfor kan man overskride fair-use-grænsen, uden at din teleudbyder får besked om det. Sker dette, faktureres du til dansk takst pr. Megabyte plus den EU-regulerede pris, der pr. 15. juni udgør 57,50 kr. pr. Gigabyte.

Har man mere data tilbage i abonnementet, trækkes forbruget fra abonnementet, og man faktureres kun det EU-regulerede tillæg op til en øvre grænse på 450,- kr. ekstra.

De 57,50 kr. pr. Gigabyte er for 2017, dette beløb reguleres yderligere ned over de næste 5 år.

VINCENTZ AS - MOBILMENU