DK

FUNKTIONER

FUNKTIONALITET OG FEATURES, MED UDGANGSPUNKT I BRUGERNES ØNSKER…

Med FleXmobility® Light får I altid adgang til den nyeste teknologi, og med en løbende udvikling af nye features, sørger vi for at fremtidssikre jeres telefoniløsning.

NØGLEELEMENTER

 • FleXmobility® Light er 100% skalerbar – Omstillingsløsningen ligger i “skyen” og det er muligt løbende at tilpasse løsningen med præcist det antal brugere, I har behov for.
 • One-number er sammenkoblingen af fastnet og mobil, dvs. indgående opkald kan modtages på enten mobil, IP-apparat eller begge – I bestemmer! Ved udgående opkald bestemmer du også selv, hvilket nummer du vil præsentere – skal det være firmaets numre eller dit mobilnummer, det er op til dig.
 • Mobil-app giver adgang til alle de vigtigste funktioner på virksomhedens mobiltelefoner. Brugerne kan nemt og enkelt administrere deres profiler, se status på kollegaer, omstille opkald med og uden præsentation, aflytte firma-voicemails, melde ind og ud af køer, samt ændre profil direkte på mobilen. Og alle ændringer aktiveres med det samme i løsningen.
 • Bruger (lokalnummer) – FleXmobility® Light har en fleksibel lokalnummerstruktur. Hver bruger har ét lokalnummer, som kan dække over både mobil og IP-apparater.
 • Gratis interne opkald mellem brugerne i FleXmobility® Light løsningen. Det forudsætter at mobilbrugerne er på det danske mobilnet.
 • Interaktivt dashboard og opkaldsstatestik  – Dashboard  giver direkte adgang til enkel omstilling, træk af kald samt søgning på interne og eksterne brugere. Herudover, overblik over hvor mange der venter i kø og hvor længe samt den længste ventetid og den samlede taletid for de enkelte brugere. Dashboard er webbaseret, kan tilpasses med individuel visninger og tilbydes i 2 udgaver. Dashboard er tilgængelig for alle brugere i FleXmobility® Light løsningen. Dasboard/Interaktivt fungerer som PC-omstilling og kan tilknyttes en eller flere brugere i løsningen – fungere også i forbindelse med med Mobil brugere.
 • Mobil Web-app giver dig mulighed for at se status på dine kollegaer, melde dig ind og ud af køer, samt ændre profil. Og virker på alle tablets, martphones, PC’er, Mac m.m.

LÆS OGSÅ… Mobil abon. med valgfri TDC eller Telenor dækning uden binding
LÆS OGSÅ… FleXmobility® Light

FUNKTIONER I FLEXMOBILITY® LIGHT

 • Profiler – Mulighed for at oprette flere profiler som kan dække forskellige situationer, fx hvis medarbejderen er i møde, på kontoret eller har ferie. Der er et utal af muligheder. Profilen kan ændres ved hjælp af en simpel tastekode eller via app’en.
 • Åbningstider – Åbningstider kan være automatisk- eller manuelt styrede (dag/nat indstilling).
 • Ekstern reception/omstilling – Det er mulig at gøre brug af en ekstern Call Center funktion eller Sekretærservice, som et overløb hvis opkald ikke besvares eller ved midlertidige behov, når virksomhedens hovednummer ikke kan betjenes. Til- og frakobling kan styres manuelt eller via kalender og tidsstyrring.
 • Afbryder/Switch – Funktionen kan bruges til mange forskellige ting, fx hvis I ønsker 20 minutters frokostpause, uden at telefonerne ringer, eller på dage med kursus, ferie eller lignende. Indgående opkald kan evt. ledes til en valgt talebesked eller en telefonsvarer.
 • Forstyr ikke – Det er nemt at slå “forstyr ikke” til på både mobil og IP-telefon. Og du kan aktivere ”forstyr ikke”, så den ikke ringer, men går videre til en kollega, en kø eller en telefonsvarer.
 • Vis og skjul nummer – Du kan med en kode vælge, om dit nummer skal vises eller være skjult, når du foretager et opkald.
 • Banke-på funktion – En diskret tone gør dig opmærksom på nyt indgående kald, mens du taler.
 • Pause – Sætter du din telefon på “Pause”, får du kun kald der er foretaget direkte til dit One-number eller lokalnummer – du modtager ikke kald fra køer.
 • Banke-på eller fælles optaget – Der er mulighed for banke-på. Er der både mobil og IP-telefon tilknyttet brugeren, kan man vælge at have fælles optaget, så mobilen ikke ringer, mens man taler i sit IP-telefon og omvendt.
 • Viderestilling ved optaget/intet svar – Ved optaget eller manglende svar kan I viderestille opkald til enten telefonsvarer eller et andet nummer. I Bestemmer også selv, hvor lang tid telefonen skal ringe, før kaldet viderestilles.
 • Fast viderestilling – Du kan manuelt aktivere en fast viderestilling på din telefon, til et nummer du vælger.
 • Vis hemmeligt nummer
  Hvis du ikke ønsker at modtage opkald fra hemmeligt nummer, kan den der ringer blive bedt om at acceptere visning af sit nummer, inden kaldet går igennem.
 • Spærring for udgående opkald – Du kan spærre et lokalnummer, så der ikke kan foretages udgående opkald fra telefonen.
 • Duo kald – Du kan sætte et andet telefonnummer, et internt eller eksternt, til at ringe samtidig med dit eget One-number, lokalnummer eller mobilnummer.
 • Træk andres kald – Hvis telefonen ringer hos en medarbejder, der ikke er til stede, er det muligt at trække kaldet fra en hvilken som helst anden telefon, Både mobil og IP-telefon. Det er også mulighed for opsætning af indtrækningsgrupper med forskellige rettigheder.
 • Direkte nummer – Der kan tilknyttes direkte numre til de enkelte medarbejdere – både danske og udenlandske numre.
 • Caller ID – Hvis du vil undgå, at kunden får dit mobilnummer når du ringer fra din mobiltelefon tilknyttet løsningen , kan fx hovednummeret eller direkte nr. (One-number) indstilles som Caller ID.
 • Automatisk opkaldsstyring – Løsning kan sættes op til at identificere et telefonnummer og stille det direkte videre til en bestemt afdeling, eller en specifik medarbejder.
 • Landekodestyring – Løsning kan se, om det nummer der ringer er fra Danmark, Tyskland, Sverige eller øvrige udland, og give velkomsthilsen, valgmenu og besked på det rette sprog, samt styre kaldet hen til den rette afdeling/medarbejder.
 • Navneopslag af indkommende opkald
  Løsning kan tilknyttes database, så navn og nummer på den der ringer, kan ses i telefonens display.
 • Hurtigkald med kortvalgsnummer – Du kan foretage hurtigkald til telefonnumre efter eget valg (speed dial).
 • Samtaleanlæg – Du kan med en servicekode bruge telefonanlægget som et samtaleanlæg og tale igennem højtaleren på alle jeres telefoner eller blot en enkelt.
 • Telefonsvarere – Mulighed for at opsætte telefonsvarer til jeres hovenummer, til afdelinger og til den enkelte medarbejder. Alle interne numre kan få egen telefonsvarer. Beskeder bliver tilsendt som e-mail med en vedhæftet lydfil.
 • Beskedkomponenter – Med samme funktion som en telefonsvarer, dog med den forskel at den der ringer ikke kan lægge beskeder.
 • Telekonference – Du kan nemt etablere et konferencerum med et ubegrænset antal interne og eksterne deltagere. Og adgang er beskyttet med dynamisk adgangskode.
 • Køfunktion – Opkald til et hovednummer kan ringe på flere telefoner i løsningen, efter forskellige kriterier, og I kan besvare kaldet både på mobil og IP-telefon. Med køfunktionen er I sikre på, at opkaldet bliver besvaret, og der tilbydes forskellige køtyper til forskellige behov, hvor det er muligt at definere i hvilken rækkefølge, I vil have telefonerne til at ringe, også eksterne telefonnumre og mobilnumre, og det er let at til- eller afmelde medlemmer til køen. I kan dele informationer med jeres kunder, mens de venter samtidig med de også får information om nr. i køen eller forventet ventetid. Tilmeld en mobil til en kø – Du kan fra din mobil til- og afmelde dig en kø.
 • Kø – Med de forskellige køtyper er det også muligt at definere i hvilken rækkefølge, I vil have telefonerne til at ringe, også eksterne telefonnumre og mobilnumre, og det er let at til- eller afmelde medlemmer til køen.
 • Omstilling – I har valget mellem kold omstilling (blind) eller varm omstilling (præsenteret). Det er også muligt at lave omstilling fra One-Connect app’en eller det Interaktive Dashboard.
 • Navneopslag på indkommende opkald – Se navn og nummer på den, der ringer. Vi slår op i 118 og sender informationen til telefonens display.
 • Direkte nummer – Der kan ringes udefra direkte ind til den enkelte Medarbejder. Det forudsætter oprettelse af en nummerserie.
 • Vis og skjul nummer – Vælg selv om nummeret skal vises ved udgående opkald. Det kan styres ved hjælp af en enkel tastekode eller fra app’en.
 • Hurtig opkald – Det er muligt at oprette lokalnumre på eksterne kontakter.
 • Landekodestyring – Hvis I har mange udenlandske kunder, kan I f.eks. automatisk sende alle kald fra Sverige til jeres svenske medarbejder uden en masse omstillinger.
 • Manglende internet – Hvis I mister jeres internetforbindelse, vil jeres FleXmobility® Light mobiltelefoner stadig kunne modtage og foretage opkald. På den måde vil I stadig kunne servicere jeres kunder.
 • API – FleXmobility® Light’s API giver mulighed for at integrere med Omstillingsborde, statistikmoduler og andre tredjepartsprodukter.
 • Navneoplysning på telefonnummer – Ved at indtaste en kode sammen med et telefonnummer, kan du få oplyst navn og adresse, tilknyttet nummeret, på din telefons display.
 • Integration til diverse it-systemer – Få direkte integration til jeres it system – Det letter håndteringen af kald. Når den der ringer indtaster fx CPR eller kundenummer identificeres han, og jeres oplysninger om kunden åbnes automatisk. Vi har bl.a. integration til Economics, XMO, Aldente, DentalSuite og Vetvision. Kontakt os for at høre, om vi har integration til jeres it-system – Hvis ikke vi har, kan vi sansynligvis lave det.
 • Datavalidering – Komponenten bruges til at validere brugerindtastede værdier – fx kan systemet kontrollere om en kunde har indtastet 7 cifre i sit kundenummer. Komponenten benyttes ofte i sammenhæng med “indtast et tal” og “URL kald”.
 • URL-kald kan indsende indtastede oplysninger til fx et CRM-system, en database eller en hjemmeside. Det kan fx dreje sig om registrering af start eller slut for arbejdstid eller selv-aflæsning af vand og el m.v.
 • Valgmenu (IVR) – Tast selv service, så dine kunder sendes til den rigtige afdeling. – Fx. tryk 1 for salgsafdeling, tryk 2 for bogholderi osv. Menuen kan også have undermenuer.
 • Indtast et tal – Få jeres kunder til at taste kundenummer, eller patienter til at taste CPR nr.
 • Velkomsthilsen – I har mulighed for selv at indtale alle de lydfiler, der skal afspilles i løsningen. Eller gøre brug af vores portal, hvor vi har et bredt udvalg af professionelle speakere til rådighed, som kan bestilles til at ligge stemme til virksomhedens velkomsthilsner og informationsspeaks. Bestil din professionelle lyd HER…
 • Tids- og kalenderstyring – Virksomhedens åbningstid styres nemt og simpelt, så kunden ikke venter forgæves, hvis der er lukket. Ligesom det er muligt at afspille forskellige velkomstbeskeder på forskellige tidspunkter, dage og perioder. – fx til frokost, efter lukketid, ferie og helligdage m.v. Opkald kan evt. viderestilles til andre telefonnumre eller en besked, når der er lukket.
 • Ventemusik – FleXmobility® Light kommer med rettighedsfri ventemusik, men det er også en mulighed at uploade musik efter eget valg.
 • Telefonsvarer til både medarbejder og virksomhed. Udover at aflytte telefonsvareren kan beskeder også modtages på enten Email eller SMS.
 • Virtuel fax – Send og modtag fax via email.
VINCENTZ AS - MOBILMENU