DK

SIKRING

HOS VINCENTZ AS TILBYDER VI CERTIFICEREDE SIKKERHEDSLØSNINGER…

VINCENTZ AS er ISO 9001-2008 certificeret medlem af Sikkerhedsbranchen (Den danske brancheforening for sikkerhed & sikring), og godkendt til alle sikringsniveauer hos F&P (Forsikring & Pension).

Vi leverer totalløsninger, der kombinerer det bedste inden for tyverialarmer (AIA), videoovervågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og automatiske branddørslukningsanlæg (ABDL) – vores sikringsløsninger tilsluttes overvågning fra døgnbemandet kontrolcentral og er tilknyttet vagtservice.

EN CERTIFICERING EFTER ISO 9001:2008 – ER DIN SIKKERHED FOR EN HØJ KVALITET

ISO9001-certificeringISO 9001 certificeringen er baseret på en international standard, som VINCENTZ AS’ evne til at opfylde krav fra kunder, myndigheder samt egne krav.

Certificeringen dækker VINCENTZ AS sikkerhedsløsningerne videoovervågning, adgangskontrolanlæg og forsikringskrævede. Certificeringen sikrer desuden, at Sikkerhedsstyrelsens krav til SKS (El-installationer) og Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts krav til brandalarmanlæg er opfyldt.

Med certificeringen er der garanti for, at VINCENTZ AS følger branchens kravsspecifikationer, som er udarbejdet af Forsikring & Pension, Rigspolitichefens Forebyggelsesenhed, Finansrådet, Politidirektørforeningen, Sikkerhedsbranchen og Tekniq – og at VINCENTZ AS konstant forbedrer sine forretningsgange.

Certificeringen sikrer god rådgivning i opstartsfasen og at den rigtige løsning bliver valgt, installeret og serviceret korrekt – samt at hele processen bliver udført af et kompetent og veluddannet personale.

VINCENTZ AS bliver årligt kontrolleret af den uafhængige certificeringsvirksomhed DIC (Dansk Institut for Certificering) samt af Sikkerhedsbranchen. Desuden foretager VINCENTZ AS løbende intern kontrol for at sikre, at vores kunder altid får den korrekte løsning.

Når du vælger VINCENTZ AS som leverandør, er du sikker på at handle med en professionel og seriøs sikkerhedsleverandør – både når det gælder rådgivning, produkter og uddannelse af vores medarbejdere samt overholdelse af etiske regler og gældende lovgivning på området.

BESKYT DIG MOD INDBRUD

Du kan beskytte din bolig mod indbrud på forskellige måder. En tyverialarm fra VINCENTZ AS giver tryghed døgnet rundt, alarmerer og tilkalder hjælp ved behov. Men sund fornuft kombineret med god sikring af døre og vinduer, samt en præventiv mærkning der viser at her er installeret en professionel alarm tilsluttet kontrolcentral, er den bedste måde at holde tyven ude på.

Her kan du hente brochuren ”Beskyt dig mod indbrud”

VINCENTZ AS - MOBILMENU