DK

EL-EFTERSYN

GODE RÅD FØR DU HANDLER HUS

En gennemsnitlig dansk bolig får kun får skiftet el-installationer én gang. Derfor er det vigtigt, at man får tjekket el-installationerne, inden man køber hus.

Et huseftersyn skal bestilles af sælger. Eftersynet er en professionel, neutral gennemgang af din bolig og el-installationerne. Du får ved eftersynet en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Sammen giver rapporterne dig et billede af boligens stand og eventuelle mangler.

Man skal især være opmærksom, hvis man kigger på et ældre hus, der er blevet moderniseret eller bygget om af en gør-det-selv mand. Et forsænket loft, der er lavet uautoriseret, kan skjule et virvar af ledninger og sjuskede samlinger. Og hvad stiller man op med elinstallationerne i en væg, der skal rives ned, når man ikke kender reglerne?

Når du står med skødet i hånden, har du ansvaret for alle installationerne – både el, gas, kloak og vand. Og det kan være svært at få sælger til at betale for udbedringen af en fejl, man først opdager bagefter. Hvis du vil undgå at hænge på ansvaret for fejl i el-installationerne skal du tegne en ejerskifteforsikring.

I forbindelse med den nye huseftersynsordning, der trådte i kraft 1. maj 2012, er det obligatorisk at få foretaget et el-eftersyn, når der tegnes denne type forsikring.

Hvis man ikke ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, og er det mindste i tvivl om installationernes tilstand, bør man lade en autoriseret el-installatør virksomhed kigge på installationerne inden hushandlen. Man kan evt. aftale, at sælger betaler en del af udgiften.

SE EFTER TEGN PÅ FARLIG EL, FØR DU SKRIVER UNDER

 • Er der nye lofter eller forsænkede lofter?
 • Er der tegn på, at vægge er revet ned?
 • Er der unormalt mange stikkontakter i et rum?
 • Kommer der ledninger ned fra loftet eller ud fra væggen?
 • Er der tegn på sjusket gør-det-selv arbejde – fx hjemmelavede stik, kontakter og samlinger?
 • Er der brugt almindelige lampeledninger til udendørs lamper?

Her kan du hente brochuren ”Til køber – HUSEFTERSYNSORDNINGEN

HUSETS TILSTAND ER DIT ANSVAR!

Som sælger af en bolig har du ansvaret for boligens mangler. Det kan derfor være en god idé at anvende huseftersynsordningen, så du undgår at hæfte for skjulte fejl og mangler ved boligen.

Et huseftersyn er en professionel, neutral gennemgang af din bolig og dens el-installationer.

Huseftersynsordningens hovedformål er at beskytte køber og sælger mod uforudsete problemer med fysiske mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg.

Huseftersynsordningen indebærer, at køber som udgangspunkt ikke over for sælger kan påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, når køber inden købsaftalens indgåelse fra sælger har modtaget en tilstandsrapport om bygningernes fysiske tilstand, en el-installationsrapport om bygningernes el-installationer og et tilbud om ejerskifteforsikring, hvor sælger tilbyder at betale køber halvdelen af forsikringspræmien.

Anvendes huseftersynsordningen frigøres sælger således for sit almindelige sælgeransvar samtidig med, at ejerskifteforsikringen vil beskytte køber mod de eventuelle skjulte fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten og el-installationsrapporten.

Tilstandsrapporten udarbejdes på baggrund af en bygningsgennemgang, der altid foretages af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Bygningsgennemgangen har til formål at vise i hvilket omfang, bygningernes fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder.

El-installationsrapporten skal udarbejdes af en autoriseret el-installatørvirksomhed på baggrund af en gennemgang af bygningernes el-installationer og har til formål at vise, i hvilken omfang bygningernes el-installationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter og på udførelsestidspunktet gældende regler.

Tilbuddet om en ejerskifteforsikring udarbejdes af et forsikringsselskab på baggrund af tilstandsrapporten og el-installationsrapporten. Ejerskifteforsikringen giver således mulighed for at opnå dækning for skader, der er ukendte for køber på købstidspunktet. Dækningens omfang vil fremgå af tilbuddet og forsikringsbetingelserne.

UANSET DER TEGNES EN EJERSKIFTEFORSIKRING, VIL SÆLGER DOG STADIG VÆRE ANSVARLIG FOR:

 • Forhold uden for bygningerne (f.eks. kloakanlæg, nedgravede olietanke og forurenet jord)
 • Forhold, der strider mod servitut eller offentligretlige forskrifter (medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetinstallation er ulovlig i henhold til offentligretlige forskrifter)
 • Forhold som sælger bevidst eller groft uagtsomt har afgivet ukorrekte oplysninger om i forbindelse med huseftersynet eller handlen
 • Forhold som sælger har stillet en særskilt garanti for.

Tegner køber ikke en ejerskifteforsikring vil sælger ligeledes stadig være ansvarlig for forhold, der er opstået efter udarbejdelse af tilstands- og el-installationsrapporten.

OMFANG VED UDARBEJDELSE AF EL-INSTALLATIONSRAPPORTEN OMFATTER GENNEMGANG OG KONTROL AF

 • El-tavler
 • Fejlstrømsafbrydere
 • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • Lavvoltsinstallationer
 • El-installationens dimensionering
 • Beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele
 • Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af el-installationerne (undersøges stikprøvevis)

HVEM MÅ UDFØRE ET EL-EFTERSYN?

Det er kun el-installations virksomheder som via Sikkerhedsstyrelsen er tilmeldt Huseftersynsordningen som må udfører et el-eftersyn.

VINCENTZ AS er godkendt af Sikkerhedestyrelsen og tilmeldt Huseftersynsordningen.

HVAD KOSTER ET EL-EFTERSYN?

Der er i huseftersynsordningen fastsat priser for et el-eftersyn. Prisen afhænger af boligens størrelse, samt hvornår bygningen er opført.

 ”HOVEDHUS” OPFØRT ÅR 2001 ELLER SENERE

SAMLET BYGNINGSAREAL, JF. BBR

   I ALT INKLUSIV MOMS

 Under 100 m2     kr. 1.995,-
 100 – 199 m2     kr. 2.895,-
 200 – 299 m2     kr. 3.275,-

 ”HOVEDHUS” OPFØRT FØR ÅR 2001

SAMLET BYGNINGSAREAL, JF. BBR

   I ALT INKLUSIV MOMS

 Under 100 m2     kr. 2.195,-
 100 – 199 m2     kr. 3.175,-
 200 – 299 m2     kr. 3.575,-

Her kan du hente brochuren ”Til sælger – Huseftersynsordningen

Her kan du hente brochuren “Til køber – Huseftersynsordningen

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om HUSEFTERSYNSORDNINGEN.

VINCENTZ AS - MOBILMENU