DK

FORDELE VED TEKNOLOGILEJE

HVORFOR EJE, NÅR DET ER MULIGT AT LEJE?

En fast månedlig omkostning giver mere tryghed, da omkostningen altid er kendt på forhånd hvilket gør det nemt at budgettere og styre likviditeten. Ligeledes er det muligt at fordele udgifter pr. bruger, og når teknologilejeaftalen slutter, returneres løsningen blot til VINCENTZ AS – alternativt tegnes forlængelsesleje 12 mdr. af gangen, med reduceret teknologileje.

Teknologilejen er fuld fradragsberettiget i virksomhedens driftsregnskab, hvilket er en fordel fordi teknologilejen også indeholder opdatering- og supportaftale.

Frigør kapital til andre investeringer, uden at benytte investeringsbudget eller kassekredit og giver øget økonomisk handlefrihed.

Øget økonomisk handlefrihed, da en lejeløsning ikke påvirker virksomheden nøgletal og man undgår problemer med lave brugt værdier, fordi betaling sker i samme takt som anvendelse.

Nemt at opgradere og udvide en løsning i hele aftaleperioden. Når behov opstår for at ændre eller opgradere, gøres det enkelt og smidigt i hele aftaleperioden.

Overskuelig helhedsløsning, hardware, installation, uddannelse, support og opdatering i én aftale.

Modtag én faktura for hele løsningen pr. betalingsperiode.

Kontakt os her og hør hvor nemt og billigt det er at teknologileje den helt rigtige løsning, uden at behøve og skulle tage stilling til investeringsbudget, tilbagebetalingstider og afskrivninger.

VINCENTZ AS - MOBILMENU